So sánh sản phẩm

Pha Led

 • 35%
  Pha led TOPLight 400W COB

  Pha led TOPLight 400W COB

  Model: BM-FCOB-400

  Mã sản phẩm : BM-FCOB-400
  ​Công suất : 400W
  Điện áp: AC~110V-265V/50Hz
  Kích thước : 
  Quang thông : 32000 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng
  Chỉ số bảo vệ   : IP66
  Chíp led : COB - Taiwwan
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành :18 tháng
  4.351.750 VNĐ
  6.695.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 35%
  Pha led TOPLight COB 300W

  Pha led TOPLight COB 300W

  Model: BM-FCOB-300

  Mã sản phẩm : BM-FCOB-300
  ​Công suất : 300W
  Điện áp: AC~110V-265V/50Hz
  Kích thước : 
  Quang thông : 24000 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng
  Chỉ số bảo vệ   : IP66
  Chíp led : COB - Taiwwan
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  3.110.250 VNĐ
  4.785.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 35%
  Pha led TOPlight 50W - Epistar

  Pha led TOPlight 50W - Epistar

  Model: BM-FEPT-50

  Mã sản phẩm : BM-FEPT-50
  ​Công suất  : 50W
  Điện áp: 110V-265V
  Kích thước : 260*200*60
  Quang thông : 4000 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng
  Chỉ số bảo vệ : IP65
  Chíp led : Epistar - Taiwan
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  942.500 VNĐ
  1.450.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 35%
  Pha Led TOPLight 100W- Epistar

  Pha Led TOPLight 100W- Epistar

  Model: BM-FEPT-100

  Mã sản phẩm : BM-FEPT-100
  ​Công suất  : 100W
  Điện áp: 110V-265V
  Kích thước : 290*270*60
  Quang thông : 8000 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng
  Chỉ số bảo vệ : IP65
  Chíp led : Epistar - Taiwan
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  1.722.500 VNĐ
  2.650.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 35%
  Pha led TOPLight 50W-COB new

  Pha led TOPLight 50W-COB new

  Model: BM-FCOBN-50

  Mã sản phẩm : BM-FCOBN-50
  ​Công suất  : 50W
  Điện áp: 110V-265V
  Kích thước : 285*235*145
  Quang thông : 4500 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng
  Chỉ số bảo vệ : IP66
  Chíp led : COB - Samsung
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  812.500 VNĐ
  1.250.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 35%
  Pha Led TOPLight 100W-COB new

  Pha Led TOPLight 100W-COB new

  Model: BM-FCOBN-100

  Mã sản phẩm : BM-FCOBN-100
  ​Công suất  : 100W
  Điện áp: 110V-265V
  Kích thước : 285*260*145
  Quang thông : 9000 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng
  Chỉ số bảo vệ : IP66
  Chíp led : COB - Taiwwan
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  1.527.500 VNĐ
  2.350.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 35%
  Pha Led TOPLight 150W-COB new

  Pha Led TOPLight 150W-COB new

  Model: BM-FCOBN-150

  Mã sản phẩm : BM-FCOBN-150
  ​Công suất  : 150W
  Điện áp: 110V-265V
  Kích thước : 390*285*145
  Quang thông : 13500
  Ánh sáng : trắng/ vàng
  Chỉ số bảo vệ : IP66
  Chíp led : COB - Taiwwan
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  2.115.750 VNĐ
  3.255.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 35%
  Pha led TOPLight 200W-COB New

  Pha led TOPLight 200W-COB New

  Model: BM-FCOBN-200

  Mã sản phẩm : BM-FCOBN-200
  ​Công suất  : 200W
  Điện áp: 110V-265V
  Kích thước : 385*375*145
  Quang thông : 4500 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng
  Chỉ số bảo vệ : IP66
  Chíp led : COB - Samsung
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  2.762.500 VNĐ
  4.250.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 30%
  Pha Led TOPLight COB 20W

  Pha Led TOPLight COB 20W

  Model: BM-FCOB-20

  Mã sản phẩm: BM-FCOB-20
  ​Công suất : 20W
  Điện áp: AC 110V-265V
  Kích thước : 180*180*30
  Quang thông : 1400 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng/ RGD
  Chíp led: COB-Taiwwan
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  255.500 VNĐ
  365.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 30%
  Pha led TOPLight COB 30W

  Pha led TOPLight COB 30W

  Model: BM-FCOB-30

  Mã sản phẩm : BM-FCOB-30
  ​Công suất  : 30W
  Điện áp: AC 110V-265V
  Kích thước : 220*220*45
  Quang thông : 2550 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng
  Chỉ số bảo vệ   : IP66
  Chíp led : COB-Taiwwan
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  409.500 VNĐ
  585.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 30%
  Pha leD TOPLight COB 50W

  Pha leD TOPLight COB 50W

  Model: BM-FCOB-50

  Mã sản phẩm : BM-FCOB-50
  ​Công suất  : 50W
  Điện áp: AC~110V-265V/50Hz
  Kích thước : 280*280*55
  Quang thông : 3570 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng/ RGD
  Chỉ số bảo vệ : IP66
  Chíp led : COB - Taiwwan
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  469.000 VNĐ
  670.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 30%
  Pha led TOPLight COB 100W

  Pha led TOPLight COB 100W

  Model: BM-FCOB-100

  Mã sản phẩm : BM-FCOB-100
  ​Công suất : 100W
  Điện áp: AC~110V-265V/50Hz
  Kích thước : 320*320*55
  Quang thông : 7000 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng
  Chỉ số bảo vệ   : IP66
  Chíp led : COB - Taiwwan
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  801.500 VNĐ
  1.145.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 30%
  Pha Led TOPLight 20W

  Pha Led TOPLight 20W

  Model: BM-FSMD-20

  Mã sản phẩm : BM-FSMD-20
  ​Công suất : 20W
  Điện áp: AC 110V-265V
  Kích thước: 176*135*35
  Quang thông : 1500 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng
  Chỉ số bảo vệ: IP66
  Chíp led : SMD - Taiwwan
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  308.000 VNĐ
  440.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 30%
  Pha Led TOPLight 30W

  Pha Led TOPLight 30W

  Model: BM-FSMD-30

  Mã sản phẩm : BM-FSMD-30
  ​Công suất  : 30W
  Điện áp: AC110V-265V
  Kích thước : 220*180*44
  Quang thông : 2250 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng
  Chỉ số bảo vệ   : IP66
  Chíp led : SMD - Taiwwan
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  374.500 VNĐ
  535.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 30%
  Pha Led TOPLight 50W

  Pha Led TOPLight 50W

  Model: BM-FSMD-50

  Mã sản phẩm : BM-FSMD-50
  ​Công suất  : 50W
  Điện áp: AC~110V-265V/50Hz
  Kích thước : 280*227*50
  Quang thông : 3650 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng
  Chỉ số bảo vệ   : IP66
  Chíp led : COB - Taiwwan
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  455.000 VNĐ
  650.000 VNĐ
  Mua nhanh
 • 30%
  Pha Led TOPLight 100W

  Pha Led TOPLight 100W

  Model: BM-FSMD-100

  Mã sản phẩm : BM-FSMD-100
  ​Công suất  : 100W
  Điện áp: AC 110V-265V
  Kích thước : 320*280*50
  Quang thông : 7410 Lm
  Ánh sáng : trắng/ vàng
  Chỉ số bảo vệ : IP66
  Chíp led : Taiwwan
  Vật liệu : hợp kim nhôm + kính chịu lực
  Bảo hành : 24 tháng
  1.071.000 VNĐ
  1.530.000 VNĐ
  Mua nhanh
Sản phẩm mới
35%

Bóng đèn LED …

598.000 VNĐ

920.000 VNĐ

35%

Bóng đèn LED …

497.250 VNĐ

765.000 VNĐ

30%

Đèn LED âm trần …

129.500 VNĐ

185.000 VNĐ

30%

Đèn Led Downlight …

147.000 VNĐ

210.000 VNĐ

30%

Đèn led âm trần …

129.500 VNĐ

185.000 VNĐ

Sản phẩm ngẫu nhiên
30%

Pha Led TOPLight …

255.500 VNĐ

365.000 VNĐ

30%

Pha led TOPLight …

409.500 VNĐ

585.000 VNĐ

30%

Pha Led TOPLight 20W

308.000 VNĐ

440.000 VNĐ

35%

Bóng đèn LED …

172.250 VNĐ

265.000 VNĐ

35%

Bóng đèn LED …

120.250 VNĐ

185.000 VNĐ

0962333868